slider05.jpg slider01.jpg slider03.jpg slider02.jpg slider06.jpg slider04.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Vertrouwenspersoon

HC Zeewolde wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. 
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HC Zeewolde willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom op HC Zeewolde een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van HC Zeewolde? 
De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een   teamlid, scheidsrechter, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving   hier mee te maken heeft;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HCZ-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCZ-verband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCZ.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HCZ. Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail:

Annette Bogtstra

Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van de HCZ, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).