slider05.jpg slider06.jpg slider02.jpg slider03.jpg slider01.jpg slider04.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

TEAMINDELINGEN SEIZOEN 2017/2018 HC ZEEWOLDE

14-6-2017 | Club
Nieuwsafbeelding
De grote puzzel die "teamindeling" heet...
De teamindeling voor seizoen '17-'18 vinden jullie in de bijlage. Maar hoe komen die eigenlijk tot stand? We leggen graag uit waar we allemaal mee te maken hebben, en hoe we tot keuzes komen.
 
KNHB peildatum
Niet HCZ maar de KNHB is de stuwende kracht achter de indeling. De nieuwe competitie moet immers voor de zomer klaargezet worden. Vandaar dat HCZ ook met strikte tijden moet werken.

De peildatum van de KNHB voor de bepaling van de leeftijdscategorie is 1 oktober van het betreffende competitiejaar. De leeftijd van een lid op deze datum is bepalend voor de indeling in een team:
6 of 7 jaar: F-jeugd
8 of 9 jaar: E-jeugd
10 of 11 jaar: D-jeugd
12 of 13 jaar: C-jeugd
14 of 15 jaar: B-jeugd
16 of 17 jaar: A-jeugd

Op basis van leeftijd schuif je door, terwijl jongere kinderen nog een jaar in dezelfde lijn blijven. Dit is iets wat zich elk jaar voordoet. Wanneer we hiervan af willen wijken moet de club een verzoek tot dispensatie indienen, maar dit wordt alleen nog bij hoge uitzonding gehonoreerd.
 
Indeling op sterkte of breedte?
In de basis is HCZ een breedtesportvereniging. Daar waar binnen bepaalde lijnen (A,B,C,D,E,F) de aantallen het toelaten kan er ingedeeld worden op sterkte. De meisjeslijn is wat uitgebreider dan de jongenslijn. Ouders, spelers, coaches en trainers dienen ervan doordrongen te zijn dat hockey een teamsport is, en dat teams een mix zijn van meer- en minder getalenteerde spelers. Het eerste jaar leer je, het tweede jaar leidt je als speler. We proberen met de indelingen te realiseren dat het voor elk lid zo leuk en leerzaam mogelijk hockeyen is.
 
Kwaliteiten en ontwikkeling spelers
Vooruitlopend op de teamindeling geven de trainers en coaches in maart al input aan de lijncoördinatoren over de kwaliteiten, ontwikkeling, en leerpunten van hun spelers. Ook worden alle spelers tijdens meerdere trainingen en wedstrijden geobserveerd door meerdere scouts. Deze scouts zijn stuk voor stuk mensen met een ruime hockeyachtergrond en vaak ook trainingsbevoegdheid. Deze input dient als basis voor de teamindeling.
 
Hoe verder?
Een indrukwekkend team mensen is over een periode van ruim 4 maanden zorgvuldig bezig met het indelen van circa 450 spelers over bijna 30 teams. Het is een afweging tussen belangen van uw kind, het team, en de club. De ervaring leert dat het gelukkig slechts in hoge uitzondering nodig is om de teamindelingen aan te passen.
 
Elk jaar doet zich de situatie voor dat ouders toelichting willen over de gemaakte keuzes. Om te voorkomen dat iedereen met iedereen gaat mailen en appen willen we graag een moment organiseren waarop u face-to-face uw vragen kunt stellen. De lijncoördinatoren en HockeySchool za;l op de volgende datum aanwezig op de club:

Maandag 19 juni van 19:30-21:00
Mocht u dus vragen hebben, dan leggen we graag in een persoonlijk gesprek aan u uit hoe deze keuze is ontstaan.
 
Wilt u een afspraak maken voor deze avond? Inschrijven kan vanaf het moment van publiceren van de teamindeling (rond 14 juni) tot uiterlijk vrijdag 16 juni. U schrijft zich in door een mail te sturen naar [email protected] of [email protected]. Geef in uw mail aan om wie het gaat en wat uw vraag is. De afspraken worden ingepland op volgorde van binnenkomst, en zullen max. 5 minuten duren. Het exacte tijdstip koppelen we z.s.m. aan u terug.
 
We kijken nu al uit naar een prachtig hockeyseizoen 2017-2018!
 
TC en Lijncoördinatoren HC Zeewolde