slider03.jpg slider01.jpg slider06.jpg slider05.jpg slider04.jpg slider02.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

De Hockey-Gedragscode

6-12-2017 | Club
Nieuwsafbeelding

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de KNHB een gedragscode opgesteld. Deze luidt als volgt. Er zijn algemene normen voor iedereen:

1. Ken de spelregels en speel volgens de spelregels                                                   
2. Respecteer je mede- en tegenstanders en de scheidsrechters
3. Behandel spelers gelijkwaardig
4. Gebruik geen fysiek of verbaal geweld                                                                       
5. Steun de mensen die voor sportiviteit en respect opkomen

Naast deze algemene regels zijn er ook regels die meer van toepassing zijn voor een deel van de mensen die bij hockey betrokken zijn: spelers, coaches en trainers, ouders en verzorgers, toeschouwers, scheidsrechters en bestuurders. Voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Elke groep heeft dus naast de algemene regels ook eigen regels. Door deze na te leven, voorkom je dat je er op aangesproken wordt en blijft hockey leuk.

Spelers

1.    Speel volgens de regels, speel en train zo goed mogelijk en met respect voor jezelf en anderen.

2.    Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen.

3.    Accepteer de beslissingen van scheidsrechters ook al vind je dat zij niet voor hun taak geschikt zijn. Bespreek dat na de wedstrijd en probeer er verbetering in te brengen.

4.    Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

5.    Blijf respectvol bij een overwinning.

6.    Feliciteer, als je verliest, de tegenstander. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

7.    Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om medespelers aan te moedigen onsportief te spelen.

8.    Wijs je medespelers zo nodig op onsportief of onplezierig gedrag.

9.    Bespreek wat je zelf (nog) beter kan doen, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.

10.  Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en wedstrijden spelen. Dit is niet vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

1.    Leer uw kind dat eerlijk en met plezier spelen belangrijker is dan winnen. Zonder verliezer is er geen winnaar!

2.    Help uw kind door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Door te oefenen gaat het de volgende keer ook beter.

3.    Maak uw kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

4.    Kinderen leren door na te doen. Applaudisseer voor het goede spel van beide teams.

5.    Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Bij de jongste jeugd stemt een goede spelleiders de regels af op de spelers.

6.    Val beslissingen van scheidsrechters niet in het openbaar af. Trek nooit hun integriteit in twijfel.

7.    Steun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik te voorkomen.

8.    Accepteer als uw kind geen interesse toont in hockey. Forceer niet.

9.    Kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

10.  Zonder vrijwilligers geen sport. Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het sporten van uw kind mogelijk maakt.

Scheidsrechters

1.    Ken de regels. Ze wijzigen regelmatig!

2.    Regels voor F, E, D8 en elftal wedstrijden verschillen.                                
Hoe je fluit, bepaal je op basis van                                         
- het niveau van de spelers 
- de omstandigheden     
- het belang van de wedstrijd

3.    Weet wie je fluit. Kinderen van 6 jaar zitten in een heel andere fase van ontwikkeling dan jonge mensen van 16.

4.    Begeleid als het kan, leid als het moet.

5.    Spelplezier en (te) veel onderbrekingen gaan niet samen.

6.    Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en buiten het veld.

7.    Geef waar mogelijk een compliment voor het goede spel.

8.    Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist.

9.    Bestraf onsportief gedrag zodat het niet loont.

10.  Inzet gevraagd! Als je er toch bent, kan je net zo goed je best doen. In de hoofdklasse lopen scheidsrechters zo’n 9 km per wedstrijd!

11.  Voor de Jongste Jeugd, tot en met D, geldt dat mee doen en leren hockeyen veel belangrijker is dan winnen. Als een partij veel sterker is, fluit je voor hen strenger en voer je zo nodig aanvullende regels in.

12.  Tenslotte, voor alle niet-scheidsrechters: steun de scheidsrechters!

Toeschouwers

1.    Gedraagt u zich op uw best. Toon respect voor de tegenstanders en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn

2.    Grove taal draagt niet bij aan het plezier van de spelers, noch het beledigen spelers, coaches of scheidsrechters. Help mee hockey leuk te houden. Keur elk gebruik van (verbaal) geweld af.

3.    Uw kinderen zijn geen miniprofs! Ze spelen voor hun eigen plezier, niet voor dat van u. Maak een kind nooit belachelijk maar moedig het altijd aan.

4.    Stimuleer spelers om zich aan de regels te houden.

5.    Applaudisseer voor het goede spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstanders.

6.    Gedraagt u zich sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

7.    In de zaal klinkt al het geluid, ook uw aanmoediging, harder houdt hier rekening mee.

In dit stuk kwamen de regels voor spelers, ouders en verzorgers, de scheidsrechters en de toeschouwers aan bod. In deze rollen doen velen afwisselend mee. Daarom vragen we hiervoor aandacht. Voor velen overbodig en soms is het goed om er even aan herinnerd te worden.

Hockey: een superleuke sport om te doen en naar te kijken!

Het bestuur en de technische commissie van Hockeyclub Zeewolde.

Ingekorte versie
(bron KNHB "sportcode”)