slider03.jpg slider04.jpg slider05.jpg slider06.jpg slider02.jpg slider01.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Contributie 2018-2019 vastgesteld

29-10-2018 | Club
Nieuwsafbeelding

Beste leden en ouders van leden,

Het bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht en daarbij in ogenschouw genomen dat de inkomsten per saldo maar beperkt kunnen dalen en het systeem makkelijk toepasbaar is. Het bestuur heeft gekeken wat de lasten voor een mbo-student zijn in vergelijking met een student aan een hbo of wo. De uitkomst van het onderzoek is dat het studententarief wordt aangepast (licht verhoogd) en dat voor mbo-studenten ook een gereduceerd tarief wordt berekend. Vanwege het verschil in studiekosten inclusief de kosten voor boeken is het studententarief voor mbo vastgesteld op €223,- en voor hbo/wo op €190,-. Het bestuur heeft nog overwogen, gelet op de huidige korting op het collegegeld, om voor 1e-jaars hbo-studenten een hoger tarief te hanteren maar vanuit administratieve redenen is dat niet mogelijk gebleken.

Door zowel mbo als hbo/wo studenten in aanmerking te laten komen voor een gereduceerd tarief zal de groep tussen 18-30 jaar uit werkenden bestaan en zijn er geen redenen voor een aangepast tarief.

De mbo-studenten studenten dienen hun inschrijving net als de overige studenten aan te tonen bij de ledenadministratie. Om te kunnen opteren voor het studentenlidmaatschap is de termijn voor MBO studenten verlengd tot 15 november a.s.. Dit betekent dat iedere mbo-student die in aanmerking wil komen voor mbo-studententarief zelf vòòr 15 november a.s. een bericht moet sturen aan [email protected] en hierbij een bewijs van inschrijving moet overleggen. De korting wordt toegepast bij de tweede contributietermijn in februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk.

De OJ-leden die competitie spelen, zijn semi-leden met maximaal 10 wedstrijden per jaar en zijn eveneens €223,- per jaar verschuldigd.

Het totale contributieoverzicht is te raadplegen op deze site via: klik hier .