slider02.jpg slider05.jpg slider01.jpg slider04.jpg slider06.jpg slider03.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

CORONA PROTOCOL HCZ (versie 24-08-20)

24-8-2020 | Club
CORONA PROTOCOL HOCKEYCLUB ZEEWOLDE (versie 24-08-20) LEES DIT DOCUMENT VOORDAT JE NAAR DE CLUB KOMT!! 

Beste hockeyer en ouders/verzorgers, 
Dit protocol vervangt het protocol van afgelopen mei. 
Er zijn mede door veranderingen in wet- en regelgeving belangrijke aanpassingen gedaan waar iedereen van op de hoogte moet zijn. De Corona maatregelen voor de sport zijn complex en steeds vaker wordt nut en noodzaak ter discussie gesteld. 

MAAR: wij willen als vereniging er alles aan doen dat iedereen gezond blijft! 

Vanaf zaterdag 29 augustus start het nieuwe seizoen op onze club. Het is van groot belang dat iedereen de inhoud van dit protocol goed leest en ook opvolgt. We beseffen dat het veel tekst is, maar het is onderdeel van het protocol om onze club weer open te mogen stellen. 

Bij NIET nakomen/opvolgen van de regels heeft dit consequenties voor ons allemaal! 

RIVM 
Allereerst zijn er natuurlijk de algemene RIVM richtlijnen voor IEDEREEN: 
- Blijf thuis als je last hebt van: hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid of koorts. Ook als het allergiegerelateerd is! 
- Blijf in thuisquarantaine als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden C) of benauwdheid heeft of positief getest is op het Covid-19 virus 
- Wanneer je positief getest bent op Covid-19 meldt dit ook aan het bestuur van  HCZ 
- Houd 1,5 meter afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden (dat is ongeveer je hockeystick met uitgestrekte arm horizontaal houden). Een uitzondering hierop geldt voor kinderen tot 18 jaar onderling, daarvoor geldt de 1,5 meter beperking niet! 
- Was regelmatig je handen, met zeep, minimaal 20 seconden 
- Schud geen handen 
- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg in de vuilnisbak.
- Het is verboden in een publieke ruimte of besloten plaats in groepsverband te zingen, spreekkoren aan te heffen of te schreeuwen 

ALLE SPORTERS 
Daarnaast zijn er aanvullende regels voor ALLE sporters: 
- Kom alleen naar de club voor je EIGEN training/wedstrijd of als je als scheidsrechter bent ingedeeld 
- Volg alle aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, Corona-verantwoordelijke of bestuur 
- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet 
- Vermijd het aanraken van je gezicht 
- Was voor je van huis vertrekt je handen met zeep, 20 seconden minimaal, en doe dit ook weer als je thuis komt 
- Reis zo min mogelijk met elkaar naar de hockeyclub, behalve met gezinsleden.
- Het advies is om tijdens vervoer met anderen dan leden van het eigen huishouden, vanaf de leeftijd van 13 jaar, een mondkapje te dragen. 
- Volwassenen die samen reizen worden geacht om een mondkapje te dragen (ook met kindenen <12 jaar) 
- Het clubhuis is deels geopend maar er gelden aanvullende regels, zoals looproutes en de verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand 
- Volg op de club de aangegeven looproutes en aanwijzingen en voorkom tegengestelde stromen; 
- Kleedkamer (ten minste één) is beschikbaar met inachtneming van de 1,5 meter en alleen bestemd om om te kleden. 
- Wedstrijdbespreking mag niet meer in de kleedkamer 
- Wacht met het betreden van het veld tot het vorige team het veld verlaten heeft 
- Neem je eigen bidon gevuld mee om iets te kunnen drinken 
- Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals sticks en bidon 
- Er wordt getraind ZONDER hesjes, neem daarom altijd je thuis en uit shirt mee 
- Het is verboden te snuiten of spugen op het gehele sportcomplex 
- Trainingsmateriaal wordt alleen door de trainer aangeraakt en dient na elke training/wedstrijd gereinigd te worden 
- Op het veld geen high-five tijdens de line-up 
- Tijdens en na de wedstrijden geen "succes momenten” vieren door onderling contact, houd afstand! 
- Strafcorner uitlopermaskers moeten voor ieder gebruik gereinigd worden (tenzij het een individueel masker betreft). 
- Line-up, handshakes, stickshakes, en de huddle (groeps-yell in kring) achterwege laten voor 18+, voor de jeugd < 18 jaar line-up, stickshake en huddle in overleg met scheidsrechter en tegenstander. 
- Bij teamfoto’s gelden de afstandsregels per leeftijd. Dus jeugd < 18 jaar mag wel dicht bij elkaar, 18+ begeleiding op 1,5 meter.

LEEFTIJDSGROEPEN AANPASSINGEN 
Dan is er een onderscheid gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroepen, te weten: 
- Kinderen tot en met 12 jaar (jongste jeugd t/m D-jeugd); zij kunnen onder begeleiding samen buiten sporten zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand en mogen ook wedstrijdjes spelen. Ook buiten het veld is er geen verplichting 1,5 meter afstand te bewaren. 
- Jongeren van 13 tot 18 jaar (C- t/m A-jeugd); zij mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand en mogen ook wedstrijdjes spelen. In de dug-out dient deze groep wèl 1,5 meter afstand te houden van volwassenen. 
- Spelers van 18 jaar en ouder mogen met maximaal 3 personen tegelijk in de 
dug-out plaatsnemen (1,5 mer afstand). 

VOOR OUDERS/VERZORGERS/TOESCHOUWERS 
Van ouders/verzorgers vragen wij natuurlijk maximale inspanning om samen met uw kind(eren) en de begeleiders de uitvoer van dit protocol mogelijk te maken. Uiteraard door de bovenstaande regels samen goed te lezen en te bespreken, en daarnaast: 
- Breng uw kind niet als het verschijnselen heeft als niezen, hoesten, koorts 
- Breng uw kind niet als iemand in uw huishouden koorts heeft of positief getest is op Covid-19 
- Volg aanwijzingen van de organisatie 
- Er geldt een maximum van aantal van 250 personen op ons complex, zonder registratie van gegevens 
- Houd onderling 1,5 meter afstand 
- Niet schreeuwen/geen spreekkoren (langs het veld) 
- Verplichting per team om te voorzien in Corona-verantwoordelijke (coach of teammanager). 

SCHEIDSRECHTERS 
De scheidsrechters zijn zoals gebruikelijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig en dienen hun eigen afwijkende kleur hesje/shirt mee te nemen. De scheidsrechter is goed op de hoogte van dit protocol en heeft op het veld extra rol met betrekking tot de Corona maatregelen zoals afspraken line-up/stickshake en handhaving van 1,5 meter voor 18+ spelers/begeleiders/toeschouwers. De scheidsrechter zal tevens toezien op reiniging van SC-maskers en daar desnoods ietwat extra tijd voor geven. 

CORONA-COÖRDINATOREN 
Vanuit de vereniging is het bestuur het aanspreekpunt met betrekking tot Corona. Er zal op iedere dag van de competitie of tijdens evenementen minimaal één bestuurslid op de vereniging aanwezig zijn. 

Bij een besmetting van één van onze leden bepaalt de GGD de gevolgen op basis van bron-en contactonderzoek. In gevallen van mogelijke of vermoedelijke besmetingen van één van onze leden zal het bestuur maatregelen treffen zolang er geen officiële testuitslag is. 

Voor vragen kan het aanwezige bestuurslid aangesproken worden. Via email is het bestuur bereikbaar: [email protected] 

CLUBHUIS
Ons clubhuis gaat gedeeltelijk weer open. Daarbij zijn de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland leidend. Er geldt daardoor o.a.: 
- Het mogen checken van gezondheid 
- Afstand houden 
- Aanwijzingen opvolgen 
- Er zijn geen zitplaatsen binnen 
- Gebruik maken van zitplaatsen met in acht name van 1,5 meter afstand 
- Er zijn geen bijeenkomsten en teambesprekingen binnen mogelijk 

Om het zo veilig mogelijk te maken gaan we beginnen met verkoop aan de openslaande deuren onder de overkapping. De toiletten bij de ingang en bij de kleedkamers zullen open zijn alsmede minimaal één kleedkamer. De midden toiletten en midden kleedkamers zullen niet toegankelijk zijn. 

Betalingen aan de bar zullen net als voorgaande jaren alleen per PIN voldaan kunnen worden. 

TOT SLOT 
Het starten van dit seizoen vraagt nog steeds een grote inspanning van ons allemaal. Wij beseffen ons dat dit protocol veel regels bevat en dat het allemaal misschien streng overkomt. Vanuit de gemeente zullen er controles uitgevoerd gaan worden op naleving van protocollen. Bij niet naleving dreigen hoge boetes en zelfs sluiting van de vereniging. Met dit protocol willen we natuurlijk voorkomen dat dat zal gebeuren. 

Bij eventuele veranderingen of onverwachte situaties is het bestuur altijd gemachtigd om beslissingen te nemen om de veiligheid van onze leden te kunnen waarborgen. 

Als we samen het protocol goed toepassen kunnen we iedereen op een veilige manier weer laten genieten van ons fantastisch leuke hockeyspelletje! 

Hartelijk dank voor jullie medewerking en een sportief en gezond seizoen toegewenst! 

Het Bestuur HCZ Jack, Edwin, Erika, Hylke, Mario, Hero, Tiki, Marnix en ReneGerelateerd nieuws