slider06.jpg slider05.jpg slider01.jpg slider02.jpg slider04.jpg slider03.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Contributie

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Contributie seizoen 2016/2017
Categorie Leeftijd Contributie
Senioren
18 en ouder
€ 272,00
Junioren A
16 tot 18
€ 251,00
Junioren B
14 tot 16
€ 251,00
Junioren C
12 tot 14
€ 236,00
Junioren D
10 tot 12
€ 236,00
Junioren E
8 tot 10
€ 194,00
Benjamin
6 tot 8
€ 143,00
Funky
4 tot 6
€ 143,00
Semi-Speler (max 10 wedstrijden)
€ 210,00
Studentenlid*
€ 162,00
Trimleden/OJ-trimleden
€ 147,00
Toeslag 1e lijns teams
€ 30,00
Toeslag vrijwilligersbijdrage (per gezin)
€ 35,00
Zaalhockey
€ 50,00
Administratiekosten per lid, indien geen automatische incasso
€ 10,00
Gele kaart junior
€ 7,50
Gele kaart senior
€ 12,50
* Iemand die in aanmerking komt voor een studententarief is :
  • Een student van 18 jaar en ouder die een HBO of Universitaire opleiding volgt.
  • De actie om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap ligt bij het lid/student zelf,  hiervoor dient een collegekaart overlegt te worden aan de ledenadministratie vóór 1 oktober van ieder jaar.

De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.
Na 15 oktober wordt  € 25,- administratiekosten berekend voor overlegging kaart.
 
De maximale contributie per gezin (exclusief zaalhockey) voor het seizoen 2016/2017 bedraagt €765,00.

Leden die op de peildatum 18 jaar zijn geworden en voor het eerst in de seniorencompetitie uitkomen ontvangen een korting van €75,00 ("Korting neo-senior”).

Zonder automatische incasso: de betreffende leden ontvangen in oktober/november een contributienota, waarna betaling dient te geschieden door overmaking van het totaalbedrag aan contributie op de bank- of girorekening van de Hockey Club Zeewolde voor de uiterlijke betaaldatum (30 dagen na factuurdatum).

De contributie wordt verhoogd met € 10,00 bij niet tijdige betaling. Indien na aanmaning(en) nog niet aan de verplichtingen is voldaan zal tevens een speelverbod worden opgelegd. Wordt vervolgens nog niet betaald, dan volgt royement. Royementen worden bij de KNHB gemeld, tevens wordt de vordering aan de incassobureau overgedragen. Het incassobureau berekent € 40,00 incassokosten en rentekosten.

Bij automatische incasso wordt rond de eerste week van december en de eerste week van maart geïncasseerd.
Voor alle geïnteresseerden is er bij aarzeling of hockey de passende sport is, de mogelijkheid om enkele trainingen als proef mee te draaien. Na enkele gevolgde proeftrainingen zal de keuze voor al dan niet lidmaatschap gemaakt moeten worden.

Het rekeningnummer van H.C. Zeewolde is: NL51 RABO 0112530680